TECHNOLOGIA SYSTEMÓW WIZYJNCH

Ogólny zarys konstruowania systemów wizyjnych, dobór kamer, obiektywów, oświetlaczy oraz akcesoriów.
Omówienie różnic pomiędzy różnymi technologiami.

SYSTEMY WIZYJNE DLA AUTOMATYKÓW

Szkolenie skupiające się na zastosowaniu czujników wizyjnych i kamer inteligentnych 2D/3D.
Możliwości i ograniczenia kamer inteligentnych.
Dobór odpowiednich komponentów.

SZKOLENIE DEDYKOWANE

Szkolenia z aplikacji wizyjnych działających u klienta.
Szkolenie odbywa się w dwóch etapach: wizyta w fabryce i zbieranie informacji o aplikacji oraz przygotowanie dokumentacji do aplikacji i przeprowadzenie szkolenia w siedzibie klienta.